The NARM

"De spontane beweging in ieder van ons is richting verbinding, gezondheid en levendigheid. Deze biologische impuls is de brandstof voor de NARM benadering." (Laurence Heller, Healing developmental trauma)

De wortel van veel van onze emotionele klachten en uitdagingen zijn te vinden in de verstoring in een of meer van onze biologsiche basisbehoeften: de noodzaak voor verbinding, afstemming, vertrouwen, autonomie, liefde en seksualiteit. Deze volgorde geeft de fases van ontwikkeling aan. Daar waar de verstoring is gestart zien we vaak de gevolgen in de ontwikkeling naar de volgende fases.

In de NARM methode wordt er zowel vanuit het lichaam naar de geest gewerkt (bottom up) als van de geest naar het lichaam (top-down). Dit helpt het zenuwstelsel te reguleren en verstoringen in identiteit zoals een laag zelfbeeld, schaamte en chronische zelfveroordeling op te lossen.
Hoewel het verleden aan bod kan komen richt NARM zich vooral op het hier en nu met de focus op jouw veerkracht, volwassenheid, hulpbronnen, autonomie en innerlijk kracht.