Somatic Experiencing is een doeltreffende lichaamsgerichte methode voor het behandelen van (posttraumatische) stress door shocktrauma of ontwikkelingstrauma.

Het zenuwstelsel kan overbelast zijn geraakt door gebeurtenissen die je als zeer stressvol of pijnlijk hebt ervaren en waarop je op dat moment niet adequaat hebt kunnen reageren. De spanning hiervan ligt ‘opgeslagen’ in het zenuwstelsel.

Stress-symptomen die dat tot gevolg kunnen hebben zijn bijvoorbeeld: Angst, Paniekaanvallen, Flashbacks, Overspannenheid, Oppervlakkig ademen, Hyperactiviteit (ADHD), Slapeloosheid, overmatige Alertheid of Prikkelbaarheid, een chronisch gevoel van Onveiligheid, Uitputting (burnout), Gevoelloosheid of Depressieve gevoelens.

Je hele systeem wordt als het ware door de stress gegijzeld. Het ondermijnt je zelfvertrouwen en vermindert je energie.

Omdat deze ontregeling in de neurofysiologie zit is alleen praten vaak niet genoeg. SE werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen op een veilige en geleidelijke manier de spanning te ontladen zonder dat de traumatische ervaring(en) opnieuw verteld hoeft te worden.Er wordt heronderhandeld in plaats van herbeleefd! Middels het bewust worden van interne en externe hulpbronnen wordt het verwerkingsproces ondersteund. Na deze ontlading ervaren mensen vaak een sterke afname van hun stressymptomen.

De grondlegger van SE is de wetenschapper Peter Levine. Hij deed 25 jaar onderzoek naar overlevingsgedrag bij dieren in het wild en ontdekte waarom zij, in tegenstelling tot mensen, nauwelijks stress-symptomen ontwikkelen. Dieren in het wild weten instinctief hoe ze de intense energie, die vrijkomt bij overlevingsgedrag, moeten reguleren en ontladen. Mensen zijn met vrijwel dezelfde regelmechanismen uitgerust, alleen worden ze bij ons vaak door het rationele deel van de hersenen beperkt of geblokkeerd. Je "groot houden", "flink zijn" of "doorzetten" kan een volledige ontlading van de stress in de weg staan. Levine ontwikkelde een methode om stress te reguleren en te ontladen. Somatic Experiencing wordt met zeer goede resultaten wereldwijd toegepast. Sinds enkele jaren wordt deze therapie ook in Nederland aangeboden.