Traumatherapie

Trauma brengt je telkens terug naar de staat van onmacht die je tijdens nare gebeurtenissen in het verleden hebt ervaren. Lichaamsgerichte traumatherapie helpt je op een zachte manier de oude ervaringen te verwerken, waardoor je in het hier en nu volop in het leven kunt staan.

Duurzaam herstel vanuit de wortel na traumatische ervaringen

Nare ervaringen kunnen diepe sporen achterlaten en veel invloed hebben op je huidige leven. Je kunt het vertrouwen in jezelf, in je lichaam of in de buitenwereld hierdoor zijn kwijtgeraakt. Herstel vindt plaats bij de wortel.

Daarom kijken we samen in de tijdlijn naar de oorsprong van jouw klachten. Soms zijn er heldere herinneringen, soms zijn er geen beelden of woorden. Het lichaam draagt de informatie van de ervaringen en zal ons de weg wijzen.

Door het aanspreken van jouw innerlijke wijsheid en hulpbronnen, vinden we samen de tegenhanger voor de oude ervaringen. Dan kan het lichaam de oude stress ontladen en zal de last van je afvallen. Je kunt hierdoor een stevigere basis in jezelf ervaren en er komt ruimte voor levendigheid, creativiteit en rust.

“We kunnen het verleden niet veranderen, maar we kunnen wel verandering brengen in de effecten van het verleden in het hier en nu.”

Peter Levine, grondlegger van de Somatic
Experiencing methodiek

Verschillende oorzaken van trauma

1. Shocktrauma

Situaties die te snel, te heftig of te onverwacht voor je waren en waarin het niet mogelijk was om adequaat te reageren, kunnen het lichaam nog lang na die ervaring in een vecht/vlucht of bevries-stand houden. Deze post-traumatische stress is uitputtend en kan op den duur je gezondheid, je vitaliteit en je zelfvertrouwen afbreken.

Enkele voorbeelden van shocktrauma zijn:

 • Ongelukken in het verkeer of elders
 • Onverwacht lichamelijk geweld of getuige zijn van geweld
 • Aanranding of verkrachting
 • Traumatische medische ingrepen, bevallingen of een miskraam
 • Plotseling verlies van een dierbare
 • Brand of inbraak

2.Ontwikkelingstrauma

Trauma kan ook ontstaan wanneer er tijdens de verschillende ontwikkelingsfases van een kind onvoldoende veiligheid is geboden. Het herhaaldelijk ervaren van angst, eenzaamheid en vaak ingehouden protest genereert soms zoveel stress dat er strategieën worden gevormd om het ondraaglijke te kunnen dragen.

Deze aanpassingen hielpen ons toen te overleven, maar hebben in het heden vaak een destructieve kant. De patronen van aanpassing veranderen meestal niet vanzelf. Wanneer je leert de emoties, de negatieve gedachten en de fysieke sensaties te benaderen zonder dat het je overspoelt, kunnen de ervaringen alsnog worden verwerkt.

Enkele voorbeelden voor het ontstaan van ontwikkelingstrauma bij een kind zijn:

 • Wanneer er thuis onvoldoende veiligheid, aandacht of onvoorwaardelijke liefde was
 • Gepest of buitengesloten zijn op school of elders
 • Scheiding of verlies van de ouders
 • Psychische of fysieke ziekte van een of beide ouders
 • Seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing
 • Adoptie
 • Na de geboorte langere tijd in de couveuse hebben gelegen
 • Ziekte en operaties op jonge leeftijd

3.Intergenerationeel trauma

Door onderzoek is er steeds meer bekend over hoe trauma van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Onder meer angst, hoge alertheid en terugkerende nare dromen kunnen als ‘niet van ons’ voelen. Bijvoorbeeld de impact van oorlog, racisme of familiair trauma op onze (voor)ouders kan door latere generaties als een zware, onbestemde last worden ervaren.

Wat de onderliggende redenen voor de opgebouwde stress en de ontwikkelde overlevingspatronen ook zijn, ons brein is gelukkig in staat met de juiste afstemming nieuwe, gezonde verbindingen te vormen. Wanneer de natuurlijke reacties van het lichaam op traumatische ervaringen alsnog de ruimte krijgen, kan er zowel fysiek, emotioneel als mentaal een gezonde balans ontstaan.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Voor eenmalige shockervaringen zijn vaak een beperkt aantal sessies voldoende om de vastgezette stress te ontladen en het trauma te verwerken.

Bij ontwikkelingstrauma en intergenerationeel trauma zal het langer tijd vragen om op de diverse lagen meer balans te gaan ervaren.

Traumatherapie methodieken

Omdat ieder mens anders is en andere ervaringen heeft, maak ik bij mijn begeleiding gebruik van verschillende methodieken die zijn afgestemd op jouw specifieke probleem.

Somatic Experiencing (SE) en NARM vormen de basis methodieken van waaruit ik werk.

Somatic Experience

Somatic Experiencing is een lichaamsgerichte methodiek gericht op het verminderen van de fysieke en psychologische symptomen door stress, shock en trauma.

NARM

Het Neuro-Affectieve Relationele Model helpt om het zenuwstelsel te reguleren en los te komen van identiteitsverstoringen zoals een lage eigenwaarde, schaamte en chronische zelfveroordeling.

“Mijn sessies bij Mariëlle zijn een openbaring. Na 20 jaar allerlei psycho- en psychosomatische therapieën te hebben gedaan, had ik eindelijk het gevoel dat er écht iets veranderde. Daarbij is Mariëlle naast zeer kundig, een heel betrokken en warme vrouw waarbij je je helemaal veilig en begrepen voelt.”