Somatic Experiencing

Somatic Experiencing is een wetenschappelijk onderbouwde, lichaamsgerichte methodiek, die gericht is op het verminderen van de fysieke en psychologische symptomen veroorzaakt door stress, shock en trauma.

De achtergrond van SE

De grondlegger van Somatic Experiencing is Peter Levine. Hij deed jarenlang onderzoek naar het overlevingsgedrag van dieren in het wild. Hij ontdekte waarom deze dieren nauwelijks stress-symptomen ontwikkelen.

Dieren in het wild weten instinctief hoe ze de intense energie, die wordt aangemaakt om te overleven, adequaat moeten inzetten of ontladen. Wij mensen zijn met vrijwel dezelfde regelmechanismen uitgerust. Het rationele deel van onze hersenen beperkt of blokkeert echter de natuurlijke reacties van ons lichaam. We geven het lichaam geen tijd om te reageren, en hebben geleerd ons ‘groot te houden’, ‘flink te zijn’ of ‘door te zetten’. Dit kan een volledige ontlading van de fysieke of emotionele stress in de weg staan.

Peter

“Trauma zit niet in de gebeurtenis zelf, maar in de reactie van ons zenuwstelsel op de ervaring.”

Peter Levine, grondlegger van de Somatic
Experiencing methodiek

Het emotionele brein

Ons reptielenbrein regelt al onze primaire functies, zoals de ademhaling, de hartslag en bloedsomloop, de spijsvertering, de energiehuishouding en de slaap.

In het emotionele brein (Limbisch systeem) worden ondermeer belangrijke herinneringen opgeslagen. Deze herinneringen kunnen expliciet zijn met heldere indrukken, maar ook impliciet, dan ervaren we vooral steeds de lichaamssensaties van de herinneringen. In het emotionele brein zit een alarmcentrum (amygdala) dat in actie komt wanneer er gevaar dreigt.

Door chronische stress en trauma blijft het emotionele brein alarm slaan, waardoor de staat van vechten, vluchten of bevriezen in het reptielenbrein steeds opnieuw wordt geactiveerd. Het denkende brein heeft hier nauwelijks invloed op. Het reptielenbrein en emotionele brein gijzelen als het ware ons denkende brein. Daarom is alleen praten vaak niet voldoende om te kunnen herstellen van stress en trauma. 

Angst of paniekaanvallen zonder aanwijsbare reden, een gespannen of pijnlijk lichaam , depressie of moedeloosheid, of een meedogenloze innerlijk kritiek, zijn slechts enkele voorbeelden van deze ontregeling.

De methodiek

Door Somatic Experiencing leer je de fysieke en emotionele reacties van stress en trauma vertraagt en in kleine stapjes te benaderen zodat ze je niet opnieuw overspoelen. Hierdoor kun je de ervaringen in een veilige setting wezenlijk gaan verwerken.

De oorspronkelijk aanwezige vitaliteit en veerkracht kunnen zo herstellen. Na het verwerken van trauma en het verminderen van stress ervaren mensen vaak meer authenticiteit en diepte in hun bestaan.

Somatic Experiencing wordt wereldwijd met zeer goede resultaten toegepast. 

Boeken over Somatic Experiencing

  • De tijger ontwaakt (Wakening the tiger), Peter Levine
  • De stem van het lichaam (In an unspoken Voice), Peter Levine
  • Trauma en geheugen (Trauma and memory), Peter Levine
  • Healing Trauma, Peter Levine
  • Het weerbare kind (Trauma through a Childs eye), Peter Levine en Maggie Kline

Peter Levine over Somatic Experiencing